IN4VENT Plus domov
 
BANKY

Banky v SR
ELIOT- internetová banka *(SK)
Poštová banka *
Tatrabanka *
DEVÍN BANKA
VUB
Istrobanka
Slovenská sporiteľňa
NBS
NBS - kurzy, NBS   - kurzy (lokálne)
Tatrabanka
Poľnobanka
Ľudová banka
Priemyselná banka
Dopravná banka
* banky umožňujú Internetbanking !

hore

FINANČNÝ TRH


P67 - analýza slovenského finančného trhu
RM - Systém
Burza cenných papierov v Bratislave
Akcie v ČR
Kurzy cenných papierov v ČR
Finance.WEB
CNN - financial network

hore

COLNÉ VYHLÁŠKY

Colný sadzobník pre rok 1999
Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
Colný zákon 180/96 Zb. z. z 16.5.1996
Výhláška MF o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
Aktuálne informácie (kurzy, dražby)
Colnica Poprad
Bratislavská colnica

hore

PRÁVO, LEGISLATÍVA

Legislatíva o ekonomike - výber
Ekonomické a právne informácie EPP
Zoznam komerčných právnikov

. .

Copyright © 1998 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

  domov hore